torstai 2. huhtikuuta 2015

Lento-onnettomuuksista

Tunnustan omistavani mielenkiintoa lento-onnettomuuksia käsitteleviin ohjelmiin. Nämä ohjelmat on rakennettu siten, että ne ovat ikään kuin dekkareita tekniikasta kiinnostuneille amatööreille. Usein näissä ohjelmissa lentäjät edustavat hovimestarin roolia.

Yksi piirre kumminkin häiritsevästi korostuu. Näissä ohjelmissa haastatellut ihmiset toistuvasti sanovat "aivan ensimmäiseksi ajattelin sen olevan terroristien isku". On toki totta, että lentokoneisiin kohdistuu terrorismin uhka ja sitä silmällä pitäen sellaisiin varaudutaankin turvallisuutta ajatellen. Ja ajoittain silti terroristit onnistuvat tekemään iskun. Kumminkin lento-onnettomuuksista suurin osa on jotain muuta kuin terroristi-isku. Näin ollen on ihmeteltävä miksi toistuu kuvio jossa juuri ensimmäiseksi ajatellaan terrorismia.

On hieman hirtehisesti palattava käsitteeseen terrorismi. Terror viittaa pelkoon (minkä toki tiesimmekin). Pelko on tunnetila. Se ei perustu tilastollisiin faktoihin, vaan kuviteltuun skenaarioon. Pelko on rakenteeltaan toistuvaluontoista ajattelua, jossa jotain ikävää tapahtuu. Terrorismin käsitettä eivät luoneet terroristit vaan terrorismin vastustajat.

Enää ei ajatella onnettomuuksien yhteyksissä tasapuolisesti "lentokoneeseen tuli jokin vika, mekaaninen ongelma, yhteensattumien summa. Myös ulkopuolinen tahallinen teko on mahdollinen."

Näin käsitteen luojat ovat voittaneet: Terrorismi on todellista.