keskiviikko 23. syyskuuta 2015

Ihmisen määrittely

Olemme ajautumassa teknologisen kehityksen myötä ongelmiin ihmisen määrittelyssä. Lääketieteen puolella ollaan ainakin joidenkin lähteiden mukaan pisteessä, jossa tehdään päänsiirto ihmiselle. Tai pikemminkin vartalon siirto, sillä pään pitäisi teoreettisesti olla ihmisestä olennaisin osa. Jo toimenpiteen kuvaileminen aiheuttaa vaikeuksia.

Samalla aikaa toisaalla on syntynyt liike joka vastustaa seksirobotteja. Äkkiseltään voisi kuvitella, että seksirobotteja vastustavan liikkeen takana olisi vanhoillinen uskonnollinen järjestö, mutta toisinpa kävi. Liikkeen takana on robotiikan asiantuntijoita. He ovat huolissaan, että seksirobotit esineellistävät naiset. Siis elävät oikeat Homo Sapiens -lajin naiset. Vaikuttaa siltä, että Gepetto on päätynyt ristiriitaan Pinokkionsa kanssa.

Kun (seksi)robotti alkaa käyttäytyä ihmismäisesti alkaa meille muodostua moraalisia ongelmia. Yksinkertaisen robotin käyttö omien halujen toteuttamiseen alkaa muistuttaa eläinten hyväksikäyttöä.

Alamme ilmeisesti kaipaamaan rinnallemme sellaista konetta joka on tasavertainen kanssamme. Siis suvereenia olentoa joka voi kieltäytyä toteuttamasta toiveitamme. Ihminen on pitänyt itseään erityisenä olentona, mutta koko ajan se on tähynnyt taivaalle löytääkseen itselleen peilin. Teknologia on lopulta antamassa sille mahdollisuuden, mutta samalla päädymme moniin eettisiin ristiriitoihin, jonka tuloksena ihminen menettää itsevarman paikkansa luomakunnan kuninkaana, -aivan samoin kuin valkoiselle heteromiehelle on käynyt tasa-arvoistuvassa maailmassa.