lauantai 2. syyskuuta 2017

Kommenttejani Taiken taiteen ja kulttuurin barometrin kyselylomakkeessa

Taiteilijoiden työolojen parantamisen hengessä vastailin Taiken kyselyyn. Vastauksia laitellessani tuli mieleen, että nämä kannattaisi pistää esille ihan muutenkin, jos se vaikka avaisi ihmisille sitä maailmaa jossa taiteilijat elävät:

Kysymyksiin taiteen välineellisestä arvosta:


"Mantra taiteen markkinaehtoisuudesta kertoo lähinnä yhteiskuntamme häviävästä älyllisyydestä. Henkistä pääomaa halveksutaan ja odotetaan, että tietoisuus tarjoillaan applikaationa, jonka joku tuolla jossain on suunnitellut pohtimatta lainkaan sitä miten tähän ollaan päästy. Taiteen tarkastelu pakonomaisesti pelkästään empiirisestä näkökulmasta tappaa luovuuden ja pysäyttäisi kehityksen, jos taiteilijat olisivat puoliksikaan niin tyhjäkatseisia kuin arvojohtajinamme toimivat muovilehmät ovat."

Kysymyksiin taiteilijan määritelmästä:


"Taiteilijuuden määritteleminen yksiselitteisin konseptein on epä-älyllistä. Kysymyksenasettelu "onko ihminen taiteilija" on myös takaperoinen. Sen pitäisi olla "onko taiteilija ihminen"."

Kysymyksiin taiteilijoiden työllistämismuodoista:


"Pyrkimys pakottaa taiteilijat yrittäjiksi on silkkaa sortopolitiikkaa, jonka tarkoitus on yhtäältä vaientaa poliittiseen koneistoon kohdistuva kritiikki ja toisaalta varmistaa yövartijavaltion syntyminen."

Kysymyksiin toimeentulosta:


"Alallani on käytännössä mahdotonta elättää itsensä kokonaan pelkällä taiteellisella työllä. Tilannetta ei lainkaan paranna yhteiskunnassamme vallitseva asenne, jossa taiteilija ei saisi saada yhteiskunnalta tukea, mutta taiteesta ei myöskään pitäisi joutua maksamaan mitään."

Kysymykseen miten palkattoman työn ongelman voisi ratkaista:


"Mitä jos vaikka maksettaisiin tehdystä työstä... Jos ei työstä anneta rahaa, niin on ihan turha toivoa myös minkäänlaista työpanosta."

Kysymykseen osaatko arvioida syitä jotka ovat kohdallasi johtaneet palkattomaan työhön:


"En tee palkattomia töitä muille kuin itselleni."

Kysymykseen työssä kohdatusta syrjinnästä:


"Olen kohdannut rasismia, seksismiä, poliittista vainoa sekä järjestelmällistä työpaikkakiusaamista."

Kysymykseen rakenteista, jotka ylläpitävät eriarvoisuutta alalla:


"Taiteenaloilla vallitsee vahvoja hierarkioita, sekä voimakas kilpailu kapeasta leivästä. Tällaisessa maailmassa kaikki keinot ovat sallittuja, jotta oma napa pysyy riittävän kaukana selkärangasta."

Kysymykseen sukupuolestani:


"Muu."

Jos jollekin tulee mieleen vastauksiani lukiessa, että miksi ylipäätään olen taiteilija, niin vastaan siihen "vittuillakseni tietenkin".